Επιμόρφωση για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δήμο Μετεώρων

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Μετεώρων ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες το επιμορφωτικό σεμινάριο για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων των Διευθυντών, Προϊσταμένων και διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας.

Η ενημέρωση αφορούσε την χρήση ενός νέου λειτουργικού συστήματος στο Δήμο Μετεώρων, η λειτουργία του οποίου θα δώσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης όλων των εγγράφων, θα διασφαλίσει την εγκυρότητά τους και θα εξασφαλίσει στο Δήμο μας ένα αξιόπιστο και εύχρηστο ηλεκτρονικό αρχείο.

Ο Δήμος Μετεώρων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία προχωρά σε μια σειρά ηλεκτρονικών αναβαθμίσεων και ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν αφενός στην παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών και αφετέρου στην καλύτερη εσωτερική λειτουργία του. Συγκεκριμένα προχωρά άμεσα η εφαρμογή του Σύστηματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που σχεδιάστηκε με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου.