Επιμένει για τα στοιχεία ΕΣΠΑ ο Γιάννης Χάιδος 

Επανέρχεται στο αίτημα ενημέρωσης  ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Χάιδος  σχετικά με την απορροφητικότητα κονδυλίων ΕΣΠΑ την τελευταία πανταετία, και αναφέρει:

Σε συνέχεια της επιστολής μου προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και τους πίνακες απορροφητικότητας των τελευταίων πέντε ετών για την περιφέρεια μας, για την οποία δεν έλαβα κάποια απάντηση, επανέρχομαι.

Ο κ Περιφερειάρχης επερωτάται.

1   Ποια θέση κατέχει η περιφέρεια  σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας σχετικά με την κατάταξη απορροφητικότητας;

2 Είναι αληθείς οι φήμες που διακινούνται για την πολύ χαμηλή θέση  της περιφέρειας Θεσσαλίας και αν ναι σε τι ενέργειες επιβάλλεται να προβούμε για να αυξήσουμε την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων,ώστε οι Θεσσαλοί πολίτες να απολαμβάνουν όσα πραγματικά μπορούν και δικαιούνται, χωρίς εκπτώσεις και περιορισμούς;