Επιμελητήριο Τρικάλων: Μ. Δευτέρα, η ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα προγράμματα του Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Το Επιμελητήριο Τρικάλων και η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜμΕ» και της δέσμης «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Δευτέρα 10/04/2023 και ώρα 18.30 στο Ξενοδοχείο GALLERY ART HOTEL, Π.Ο. Λάρισας -Καρδίτσας στα Τρίκαλα. 

Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τα κάτωθι Προγράμματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

  • Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 60% (50% για τη Θεσσαλία) για δαπάνες προμήθειας ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ., προμήθειας σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ., παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση και έμμεσες δαπάνες.
  • Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€ με ποσοστό ενίσχυσης έως 50% (50% για τη Θεσσαλία) για δαπάνες εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ., εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό Industry 4.0., συστήματα και εξοπλισμό ασφάλειας, αυτοματοποίησης, λογισμικό σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ. και παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.  
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης έως 60% (50% για τη Θεσσαλία) για δαπάνες προμήθειας εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ., λογισμικό εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής και παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Επίσης, θα παρουσιαστούν τα κάτωθι προγράμματα Πράσινης Μετάβασης:

  • Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ και ποσοστό ενίσχυσης στη Θεσσαλία έως 50%.
  • Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με προϋπολογισμό από 200.001€ έως και 1.000.000€ και ποσοστό ενίσχυσης στη Θεσσαλία έως 50%.

Τα δύο προγράμματα της Πράσινης Μετάβασης, ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Επιλέξιμες δαπάνες είναι Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Mηχανήματα – Εξοπλισμός, Εξοπλισμός (GREEN), Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας, Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μεταφορικά Μέσα (GREEN), κλπ.

Μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, τα προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση και διέθεταν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 2022 για τη δέσμη Πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ίδιο έτος 2022 για τη δέσμη ψηφιακού μετασχηματισμού.   

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Τρικάλων, Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος / Επιχ/κή Σύμβουλος, Βενιζέλου 1, Τηλ. 2431027493 (εσωτ.: 106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber[dot]gr