Επιμελητήριο Τρικάλων : Διευκρινίσεις για τις εκλογές

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων μετά από σχετική διευκρίνιση του αρμόδιου Υπουργείου, σας  γνωστοποιεί ότι για τις  εκλογές του Επιμελητηρίου Τρικάλων, που θα γίνουν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου  2017  από ώρα 8,00 πμ έως 8,00 μμ στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηριακού κτιρίου, τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει το έντυπο υπόδειξης των εκπροσώπων τους που θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα της επιχείρησης, μπορούν να το υποβάλλουν έως την Παρασκευή 1/12/2017 και ώρα 13,00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ψηφοφόροι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα  αυτοπροσώπως, υποδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση και μπορούν να ψηφίσουν έως και τρεις (3) υποψηφίους (3 σταυρούς) του τμήματος που ανήκει η επιχείρηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου (τηλ. 2431074720 και 2431027943 εσωτ. 102)

Για την εκλογική επιτροπή

Η Πρόεδρος

Μπλαντή Χαρίκλεια