Επιδοτούμενη κατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων

World-First-iPad-Office

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων με συμμετοχή σε επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 300 ωρών με εκπαιδευτικό επίδομα 1500€

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΕΣΗΕΑ, της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ., της Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε., της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και της Ε.Σ.Π.Η.Τ. ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση της παρούσας δράσης είναι:

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων δημοσιογράφων με στόχο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
Η δημιουργία προϋποθέσεων στον πληθυσμό των ωφελουμένων ανέργων δημοσιογράφων να λειτουργήσουν στο νέο και διαμορφούμενο περιβάλλον δημοσιογραφίας που έχει αναπτυχθεί, όπου τα παραδοσιακά μέσα αντικαθίστανται με νέα των οποίων η λειτουργία διέπεται από τη συνεχή ενημέρωση και χρήση των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλον του WorldLiveWeb.

Ωφελούμενοι από τη δράση είναι άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Εύβοιας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 1.500€ (χίλια πεντακόσια ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από 22 Μαίου έως και 27 Ιουνίου 2014.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2431024697 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φουρνονησίων 4
42100, Τρίκαλα
Τηλ. 24310 24697 – Fax: 24310 79768
e-mail: seminars@aketh.gr
Web site: www.aketh.gr

.