Επιδοτήσεις έως 905 ευρώ για ηλιακό θερμοσίφωνα

Στις αρχές Απριλίου αναμένεται να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς.

Χθες αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Απογευματινής, μέσω του νέου προγράμματος, περίπου 120.000 νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού έως 65%.

Απόσυρση
Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται. Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

Να είναι λειτουργικοί πριν από την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί έπειτα από γενικό οπτικό έλεγχο.
Πριν από την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας 40 λίτρων και άνω. Το συγκεκριμένο όριο καλύπτει και θερμοσίφωνες σε μικρές κατοικίες. Οι μικρότερης χωρητικότητας ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες έχουν συνήθως τοπική χρήση, για παράδειγμα χρησιμοποιούνται ως ταχυθερμαντήρες στην κουζίνα.
Προϋποθέσεις ένταξης
Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, ωφελούμενοι είναι όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας έως και 30.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ένα μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να λάβει επιδότηση, αν έχει ετήσιο εισόδημα πάνω απ’ αυτό το όριο. Σε μια οικογένεια, το ετήσιο εισόδημα διαιρείται με τον αριθμό των μελών της και θα μπορεί να λάβει την ενίσχυση, εάν ο μέσος όρος δεν υπερβαίνει τα 30.000 ανά μέλος. Δηλαδή, σε μια τετραμελή οικογένεια, το όριο είναι 120.000 ευρώ.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο οι οικιακοί καταναλωτές, δηλαδή όσοι έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους και όχι σε επαγγελματικό χώρο τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Από την επιδότηση αποκλείονται όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή «Εξοικονομώ 2021».
Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από έναν συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Υψηλότερη επιδότηση θα λάβουν οι οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, οι μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και οι οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Χρηματοδότηση
Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα. Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του, ενώ στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης. Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού κ.λπ.), την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:

Για θερμοσίφωνες με χωρητικότητα 110-135 λίτρα, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ για τους δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας έως και 5.000 ευρώ είναι 612,10 ευρώ (επιδότηση 60%). Για τους δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας 5.001-10.000 ευρώ είναι 561,29 ευρώ (επιδότηση 55%) και για τους δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας από 10.001 ευρώ και άνω είναι 510,48 ευρώ (επιδότηση 50%).
Για θερμοσίφωνες με χωρητικότητα 136-185 λίτρα, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ για τους δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας έως και 5.000 ευρώ είναι 771,77 ευρώ (επιδότηση 60%). Για τους δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας 5.001-10.000 ευρώ είναι 707,26 ευρώ (επιδότηση 55%) και για τους δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας από 10.001 ευρώ και άνω είναι 643,55 ευρώ (επιδότηση 50%).
Για θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 186 λίτρα και πάνω, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ για τους δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας έως και 5.000 ευρώ είναι 904,84 ευρώ (επιδότηση 60%). Για δικαιούχους με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας 5.001-10.000 ευρώ είναι 829,84 ευρώ (επιδότηση 55%) και για δικαιούχους με εισόδημα ανά μέλος οικογένειας από 10.001 ευρώ και άνω είναι 754,03 ευρώ (επιδότηση 50%).
Σκρέκας: Πολλαπλά τα οφέλη για τα νοικοκυριά
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Το νέο πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” έρχεται να δώσει ακόμα μια σημαντική στήριξη στα νοικοκυριά, αλλά και ακόμα μια ώθηση στην πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποτελεί την πλέον ενεργοβόρα οικιακή συσκευή και με την αντικατάστασή του θα ελαττωθεί το μέσο ενεργειακό κόστος κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Παράλληλα, επιτυγχάνουμε τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου».

fimotro.gr