Επίδοση ελέγχων Α΄ Τετραμήνου 1ου Γυμνάσιου Τρικάλων

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στις 12.30 μ.μ. θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας.

Η Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου