Επιχειρηματικά νέα από το επιμελητήριο Τρικάλων

epimelitirio_5

Πρόγραμμα επιχορήγησης: Εναλλακτικός Τουρισμός 

Tο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού προκήρυξε το Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». To πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2010 που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού και που θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 10.000,00€ και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 400.000,00€.

Το πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, κτιριακών – διαμόρφωσης χώρου – ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, προβολής – προώθησης, υπηρεσιών συμβούλων για συγκεκριμένες ενέργειες, μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος κυμαίνεται από 40% έως και 45%, ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, ενώ ο φυσικός φάκελος κατατίθεται σε διάστημα δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και με βάση τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 15/09/2011 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15/11/2011.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (13/09/2011).

Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων καθώς και για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν:

α)Από τους κατωτέρω διαδικτυακούς τόπους www.yppo.gr, www.visitgreece.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr και www.aedep.gr.

β) Από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (στη Θεσσαλία, από την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 4, ΤΚ 382 21 Βόλος. Τηλ. 24210/76894-8. Φαξ. 24210/29320) καθώς και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Παράταση στη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 14:00 (02:00μμ) της 18ης Οκτωβρίου 2011 (18-10-2011) ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 11η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2011 10ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στo πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δράσης του για συνεχή προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του, γνωστοποιεί ότι τα Επιμελητήρια Καρδίτσας και Μαγνησίας θα πραγματοποιήσουν:

– από 7 έως 12 Οκτωβρίου την 11η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, στο χώρο «καπναποθήκες» στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας – Τρικάλων. Ο ετήσιος επιχειρηματικός θεσμός που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, πλαισιωμένη από παράλληλες εκδηλώσεις.

– από 22 έως 30 Οκτωβρίου την έκθεση «Μαγνησία 2011 10ο Επιχειρηματικό Πανόραμα», σε νέο χώρο στον Επιβατικό Σταθμό του Οργανισμού Λιμένος Βόλου στο λιμάνι του Βόλου. Η Έκθεση αποτελεί πλέον θεσμό, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να προβληθούν στους πολυάριθμους επισκέπτες του «Επιχειρηματικού Πανοράματος».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Επιμελητήριο Τρικάλων θα συμμετάσχει στις ανωτέρω εκθέσεις με δικό του περίπτερο και γι’ αυτό το λόγο προσκαλεί όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να προβληθούν από το περίπτερο του Επιμελητηρίου να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο για παράδοση προϊόντων ή/και διαφημιστικών εντύπων έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 05/10/11.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

κα Σδρένια Σοφία, τηλ. 2431025004 (εσωτ. 106), e-mail: sdrenia@trikalabiz.gr

κο Αριστείδη Δημήτρη, τηλ. 2431025004 (εσωτ. 105), e-mail: aristidis@trikala-chamber.gr

ΕλληνοΙταλικό Επιμελητήριο: Επιχειρηματική αποστολή με στόχο την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην ιταλική αγορά

Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Αθήνας σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μιλάνο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μιλάνο διοργανώνει στις 2 – 4 Νοεμβρίου 2011 επιχειρηματική αποστολή με στόχο την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην ιταλική αγορά.

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα διεξαχθούν στο Μιλάνο στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Για κάθε ελληνική εταιρία που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην αποστολή θα εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις, ανάλογα με το επαγγελματικό προφίλ που θα μας κοινοποιήσει, με εκπροσώπους ιταλικών εταιριών του αντίστοιχου εμπορικού τομέα προκειμένου να δρομολογηθούν ευκαιρίες και διαδικασίες συνεργασίας.

Κάθε ελληνική εταιρία θα έχει στην διάθεση της πριν την έναρξη της αποστολής λεπτομερή «ατζέντα» των στοιχειών και των ραντεβού που θα έχουν προγραμματιστεί με τις ιταλικές επιχειρήσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 24210 31877 & 24210 31042 ώρες λειτουργίας 10:00 – 14:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΟΠΕ: Διεθνής Έκθεση GULFOOD 2012

Η Διεθνής Έκθεση GULFOOD 2012 διοργανώνεται στον Εκθεσιακό χώρο Dubai International Exhibition Centre στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Είναι γνωστό πως το Ντουμπάι έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρότατο τουριστικό και εμπορικό κέντρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι καταναλωτικές τάσεις που καταγράφονται, έχουν ενσωματώσει τη δυτική κουλτούρα στη δική τους παράδοση. Πέραν αυτού, αποτελεί και την «πύλη» σε 2 δισεκατομμύρια καταναλωτές στη Μέση Ανατολή, μια αγορά στην οποία ο τομέας τροφίμων παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 31 δις. $.

Προϊόντα που προβάλλονται:

Τρόφιμα, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, ψυκτικοί θάλαμοι και ψυγεία τροφίμων, μηχανήματα επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, εξοπλισμός τροφοδοσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο web site: www.gulfood.com

Αρμόδια του ΟΠΕ για την Έκθεση:

Κα. Κατερίνα Αναγνωστοπούλου

Τηλ: 210 9982263

Fax: 210 9982411, 2109969100

Email: anagnoka@hepo.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμός ΤΕΙ Λάρισας

Το ΤΕΙ Λάρισας επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του παραρτήματος Καρδίτσας. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2410-684200

Επιχειρείστε ηλεκτρονικά!

Γίνετε μέλος στο Portal του Επιμελητηρίου και αποκτήστε μοναδικά προνόμια ΔΩΡΕΑΝ:

Δημιουργήστε την δική σας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Micro-site)

Αποκτήστε το δικό σας εταιρικό e-mail

Άμεση και Συνεχής Επιχειρηματική Ενημέρωση

Πληρωμή των συνδρομών σας Online

…και άλλα πολλά, με ένα μόνο ΚΛΙΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Τρικάλων: 24310-27493, 24310-25004, e-mail: info @ trikala-chamber.gr

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 17.00 ΕΩΣ 20.00