Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Το Επιμελητήριο Τρικάλων, σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Το νέο περιβάλλον λειτουργίας που διαμορφώνει ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου(ΕΕ 2016/679)», που διοργανώνει την Τρίτη 15 Μαΐου 2018και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).

Η προθεσμία για την συμμόρφωση λήγει στις 25 Μαΐου 2018 και μέχρι τότε οι φορείς που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα (Δημόσιοι & Ιδιωτικοί) πρέπει να προβούν σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται στον κανονισμό.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

18:30 – 19:00  Προσέλευση – Εγγραφές

19:00 – 19:20  Έναρξη – Καλωσόρισμα

19:20 – 19:40  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Εισηγητής: Πολύδωρος Θάνος, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ, Σύμβουλος Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οικονομολόγος

19:40 – 20:00  Νομικό Πλαίσιο

Εισηγητής: Σιδηροπούλου Μαρία – Ελένη, BlueValue ΑΕ, DPOExecutive, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού δικαίου, Οικονομολόγος

20:00 – 20:20  Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Εισηγητής: Χρηστίδης Περικλής, BlueValue ΑΕ, DPOExecutive, DataAnalyst, Επικεφαλής επιθεώρησης ISO 27001.

20:20 – 20:45  Ανοιχτή συζήτηση– Κλείσιμο

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.