Ενημερωτική εκδήλωση ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε και ΙΝΕ – ΓΣΕΕ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στη Λάρισα

Ενημερωτική εκδήλωση για τα μέλη της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε και όχι μόνο, αλλά και για εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων στα ΜΜΕ, που θα έχει ως θέμα εργασιακά και ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022,από τις 10 το πρωί, σε αίθουσα εκδηλώσεων στο «Μύλο του Παππά» στη Λάρισα.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το περιφερειακό τμήμα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ  (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ) στη Λάρισα, όπου εξειδικευμένοι νομικοί θα ενημερώσουν τα μέλη για όλα τα ζητήματα που τουςαπασχολούν.

Για αυτό είχε αποφασισθείθα διανεμηθούν φόρμες υποβολής ερωτημάτων, που επισυνάπτονται και αφορούν εργαζόμενους και συνταξιούχους, με τις οποίεςθα υποβληθούν ερωτήματα προς τους νομικούς, πουθα είναι και ομιλητές της εκδήλωσης.

Οι φόρμες υποβολής ερωτημάτωνθα πρέπει να συμπληρωθούν άμεσα για να αποσταλούν προς εξέταση, έτσι ώστε να υπάρχουν και άμεσες απαντήσεις. (emailsproedros@pressunion.gr, pressun1@otenet.gr)

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
– ΕΣΠΑ 2014-2020.