Ενημέρωση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

 xrhsh georgikon farmakon

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει το κοινό για τις τροποποιήσεις που έγιναν στη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και για την συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων.

1. Η βάση δεδομένων των ερωτήσεων των εξετάσεων χορήγησης των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων τροποποιήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 7325/85357/31-7-2015 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπ.Π.Α.Π.ΕΝ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις σε διάρκεια ενενήντα (90) λεπτών της ώρας. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις.
3. Το τέλος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορίζεται (σύμφωνα με την ΚΥΑ 7716/89356/13-8-2015) ως εξής:
α) μέχρι την 26 Νοεμβρίου 2015 σε 25 €
β) από την 27 Νοεμβρίου 2015 σε 50 €
Το τέλος καταβάλλεται στα Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει να διαβάσει μόνος του, να δοκιμάσει τις γνώσεις του στην δοκιμαστική εφαρμογή (demo) που παρέχεται στο διαδίκτυο http: //ppp-usercert.minagric.gr/ και μετά να συμμετάσχει στις εξετάσεις, στα ειδικά εξεταστικά κέντρα για την απόκτηση του πιστοποιητικού.
Όλη η νομοθεσία για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, καθώς και οι κατάλογοι των εξεταστικών κέντρων και των φορέων κατάρτισης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρώην ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr) και στη διαδρομή :
Αγρότης-Επιχειρηματίας → Γεωργία → Φυτοπροστασία → Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων → Εθνικό Σχέδιο Δράσης → Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.
Όσον αφορά τη συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το αριθ. 7954/91534/24-8-2015 έγγραφο του Υπ.Π.Α.Π.ΕΝ. δίνεται παράταση στη πιλοτική εφαρμογή, αναφέροντας συγκεκριμένα:
«Λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των απαραίτητων βελτιώσεων και της αντιμετώπισης τεχνικών θεμάτων παρατείνεται το χρονικό διάστημα προαιρετικής πιλοτικής εφαρμογής και παρέχεται στους ενδιαφερόμενους χρονικό διάστημα μέχρι τις 25-10-2015 με σκοπό:
Α) Την εξοικείωση με την εφαρμογή των ενδιαφερομένων συνταγογράφων και επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. Η έκδοση συνταγών μέχρι τις 25-10-2015 καταχωρείται στο σύστημα και πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
Β) Την υποβολή σχολίων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας
Γ) Την ανάπτυξη ιδιωτικών πακέτων από κάθε ενδιαφερόμενο, παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή υπηρεσία της συντανονράφησης θα παρέχεται δωρεάν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας.
Στις 26-10-2015 η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής ολοκληρώνεται και μετά από τις 26-11-2015 καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου με σκοπό να είναι δυνατή η προμήθειά του».
Τέλος υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 & 4 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’) μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση των γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στα τηλέφωνα 24310-46304 και 46303.

.