Ενημερώνει… και για τις θερμίδες!!!

pinakida3

Η πρωτοτυπία της –πινακίδας που είναι στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων-, είναι όπως βλέπετε, ότι δεν απευθύνεται σε οδηγούς αλλά σε πεζούς.

Τους πληροφορεί πόσα μέτρα απέχουν κάποια κεντρικά σημεία της πόλης, πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος περπατώντας να φτάσει σε αυτά και σε ορισμένες περιπτώσεις πόσες θερμίδες θα κάψουν μέχρι να φτάσουν σε αυτά.

Είναι πρωτότυπη, αλλά είναι και χρήσιμη ως ιδέα και βέβαια ως κατασκευή.

.