Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση στους δήμους Καλαμπάκας και Πύλης

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων της χώρας για το 2018, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης από την Καλαμπάκα, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στον Νομό Τρικάλων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Ανάμεσα στους 88 δήμους συγκαταλέγονται και 2 στο νομό Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Πύλης επιχορηγείται με 304.800 ευρώ.

Ο Δήμος Καλαμπάκας επιχορηγείται με 383.900 ευρώ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύονται εκτάκτως οι Δήμοι αυτών των κατηγοριών για δεύτερο συνεχές έτος, λόγω των επιπρόσθετων δυσκολιών με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, συγκριτικά με Δήμους άλλων κατηγοριών. Γι´ αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με την νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επισημαίνεται στη σχετική υπουργική απόφαση.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.