Εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή στην τάξη εκπαιδευτικού υλικού για την ηλιακή θερμική ενέργεια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση και η πρακτική εφαρμογή στην τάξη του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Our Solartown – Οι μαθητές μαθαίνουν γιατί και πώς να χρησιμοποιούν την ηλιακή θερμική ενέργεια»,στη Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης). Το σχολείο που επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό ήταν ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης στο Weiz της Αυστρίας. Εκεί πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών από τους εταίρους του προγράμματος, ένας από τους οποίους είναι και το το Κ.E.ΠΕ.A.(Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία) Περτουλίου – Τρικκαίων.

Οιυπόλοιποι εταίροιστο εν λόγωπρόγραμμαείναι:akaryonGmbH (Αυστρία), ClimateAlliance (Αυστρία), EuropeanSolarThermalIndustryFederation (Βέλγιο), VseUKInstitute (Σλοβενία).

Η εκπαίδευση και η πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη  πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκειά της, έγινε παρουσίαση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου ολόκληρου του θεωρητικού μέρους, του e-learning, των ηλεκτρονικών εργαλείων και λογισμικών, και στο τέλος κατασκευάστηκε από αυτούςστην πράξη ένα ηλιακό θερμικό σύστημα, όπως προβλέπεται από το Our Solartown. Οι μαθητές έγραψαν και δημοσιοποίησαν άρθρα σχετικά με το  πρόγραμμα και έκαναν όλες τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις για την προβολή της κατασκευής τους και των οφελών από αυτή. Ακολούθησε γιορτή για τη λήξη των εργασιών και παρουσίαση του έργου στο ευρύ κοινό καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής.

Οι εταίροι στο πρόγραμμα καθώς και οι εκπαιδευθέντες αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό υλικό ως πολύ ικανοποιητικό όσον αφορά την ποιότητα, την ποικιλία, την καινοτομία του καθώς και το πόσο ελκυστικό είναι για τους μαθητές.

Με τη δράση αυτή ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Our Solartown.Το εν λόγω υλικό είναιδιαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://solartown.eu/el/front_greek/και απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις για την ηλιακή θερμική ενέργεια ή/και να κατασκευάσουν στην πράξη ένα ηλιακό θερμικό σύστημα στο σχολείο τους. Είναι δε είναι εγκεκριμένο από το το ΙΕΠκαι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων.