Εκλογές 2019: Πότε λήγει η διορία για τους ετεροδημότες

Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ετεροδημότες που θέλουν να ψηφίσουν στις προσεχείς εκλογές στον τόπο διαμονής τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα Κέντρα  Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον δήμο όπου κατοικούν. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως τις αιτήσεις, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ θα αναζητείται και θα συμπληρώνεται, από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ ή του δήμου κατοικίας, η ειδική αίτηση-δήλωση του νέου εκλογέα με τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ένα αντίγραφο της οποίας θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

TheCaller.gr