Εκλέγουν την Κυριακή πρόεδρο και επιτροπές οι δήμοι Τρικάλων

Για την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι δημαιρεσίες στους τέσσερις δήμους του νομού Τρικάλων.

Τη συνεδρίαση συγκαλεί ο πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος

Η ειδική συνεδρίαση συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης προς τα νέα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη διάρκεια της διαδικασίας θα εκλεγούν χωριστά και με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του Προεδρείου, θα εκλεγούν μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.