Έκδοση περιοδικού από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μουσείο Μανιταριών

manitarion mouseio

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών θα εκδώσει ένα νέο περιοδικό, που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2016. Θα εκδίδεται κάθε τρεις μήνες και η ύλη του θα είναι ευρύτατη.

Ο ενημερωτικός χαρακτήρας για τις δράσεις του Μουσείου θα είναι η μια του πλευρά. Από την άλλη θα υπάρχει αρθρογραφία επιστημόνων, πολιτών, φορέων, αλλά και μαθητών σχετική με τη φύση, το περιβάλλον, τις ανθρωπογενείς καταστροφικές επεμβάσεις και άλλα.

Στόχος είναι η ανάδειξη του περιοδικού σε ένα βήμα διαλόγου και σύνθεσης ιδεών και απόψεων, αλλά και το πάντρεμα ενός ακαδημαϊκού λόγου, με την συγκεκριμενοποίηση της λειτουργίας και της δράσης ενός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και περιβαλλοντικές δράσεις μαθητών και σχολείων, που αναδεικνύουν την έννοια της συμμετοχής και τη μετατροπή της σε συγκεκριμένη δράση.

Εκείνο όμως που συνιστά πρωτοποριακή επιλογή είναι το περιοδικό παραχωρεί συγκεκριμένο χώρο, που αναδεικνύει τη δράση σημαντικών περιβαντολλογικών οργανώσεων, όπως: η Ορνιθολογική Εταιρία, η Καλλιστώ η WWF, η ANIMA κτλ., ενισχύοντας έτσι το χαρακτήρα του, που στοχεύει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και δράση για τα περιβαντολλογικά προβλήματα που μας κατακλύζουν.

Τέλος, δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι δράσεις των μανιταροφιλικών οργανώσεων, που τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν αναπτύξει πρωτοποριακές δράσεις. Αλλά ακόμα και οι μανιταροσυνταγές που θα δίνουν μια πιο ανάλαφρη νότα στο περιοδικό.

Το περιοδικό θα στέλνεται ηλεκτρονικά σε όλα τα σχολεία της χώρας, αλλά και σε σημαντικό αριθμό, επιλεγμένων φορέων και προσώπων και βέβαια θα βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών του Μουσείου.

Το Μουσείο επιζητεί την συμμετοχή πολιτών και φορέων στην προσπάθεια. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να στείλει την εμπειρία ή τις ιδέες του, αφού προηγηθεί ανάλογη συνεννόηση με τους Υπεύθυνους της έκδοσης. Είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια που το Μουσείο θα προσπαθήσει να την μετατρέψει σε επιτυχία.

 

.