Εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

tei thessalias copy

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00-12:00 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων».

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Μεγάλου Αμφιθεάτρου του Κτιρίου των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Πληροφορικής.

Η ενημέρωση θα καλύψει διεξοδικά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που παρέχει στους απόφοιτους τους. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα προσωπικής ενημέρωσης από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, ώστε να λάβουν απαντήσεις σε όλα τους τα ερωτήματα σχετικά με το Πρόγραμμα.

Το εν λόγω ΠΜΣ βρίσκεται στον 6ο χρόνο λειτουργίας, είναι το μοναδικό με το περιγραφόμενο αντικείμενο σπουδών στην Ελλάδα και έχει προσελκύσει το σταθερά έντονο ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών της Θεσσαλίας από την έναρξη λειτουργίας του. Η ποιότητα σπουδών που προσφέρει, η πιστοποιημένη κατά ISO 9000/2001 οργάνωσή του, οι άρτιες εγκαταστάσεις, καθώς και η γεωγραφική και οικονομική του εφικτότητα το καθιστούν άκρως ανταγωνιστικό, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις του καλύπτονται στο σύνολό τους καθένα από έτη λειτουργίας του.

Το ΠΜΣ έχει προσφέρει σημαντικά στους φοιτητές, στην επιστήμη και στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, αλλά και προβολή σε εσωτερικό και εξωτερικό των σπουδαστών και των γνώσεών τους.

Ακολουθούν οι σύντομες τοποθετήσεις του Διευθυντή του ΠΜΣ, του υπευθύνου της διαδικασίας επιλογής σπουδαστών, του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο εν λόγω ΠΜΣ υποβάλλονται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2015 (πληροφορίες: 2410-684708, [email protected], http://de.teithessaly.gr/master)

Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ

Το Σεπτέμβριο του 2010 λειτούργησε για πρώτη φορά το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων». Μέσα στα πέντε αυτά έτη που το πρόγραμμα λειτουργεί, δέχθηκε 180 αιτήσεις, εγγράφησαν 108 φοιτητές (22 περίπου το χρόνο), ενώ μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 89 φοιτητές. Η επιτυχημένη λειτουργία του ΠΜΣ στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» έχει αποδείξει ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Θεσσαλία με την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας:
α) το ΠΜΣ καλύπτει πάγιες ανάγκες σε μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και
β) η διενέργεια του εν λόγω ΠΜΣ στη διοίκηση είναι ζητούμενη και εφικτή αφού υπάρχει επαρκές επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου και σπουδαστές που απρόσκοπτα αιτούνται να το παρακολουθήσουν.

Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Το ΠΜΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων αποτέλεσε και αποτελεί μια προσωπική πρόκληση αλλά και μια ευρύτερη ευκαιρία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας για να προαχθεί η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή που είναι τόσο αναγκαία στην χώρα μας. Η συλλογική προσπάθεια που έχει καταβληθεί από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού, αλλά και ο ζήλος που επιδεικνύει η πλειοψηφία των φοιτητών, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του προορισμού του: την παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης υψηλού επιπέδου στη διοίκηση και τη μετάδοσή του σε επαγγελματίες των θεματικών περιοχών που εστιάζει.
Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τη δουλειά μας και να προσφέρουμε σε γνώση και δεξιότητες την τοπική κοινωνία.

.