Εκδήλωση «Business Success Stories» στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας οργανώνει εκδήλωση, η οποία εντάσσεται σε σειρά εκδηλώσεων με τίτλο: “Business Success Stories”. Στο πλαίσιο των “Business Success Stories”, ως προσκεκλημένοι ομιλητές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζουν στους προπτυχιακούς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης και τις προσωπικές τους ιστορίες, δυσκολίες και προκλήσεις στο στίβο του επιχειρείν.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ως κεντρικό ομιλητή τον κ. Αχιλλέα Νταβέλη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Η εκδήλωση απευθύνεται προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τους φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος  και, γενικότερα, είναι ανοικτή προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Θεσσαλίας και προς το κοινό.  Υπεύθυνος της οργάνωσης των “Business Success Stories” είναι ο Δρ. Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ασπρίδης Μ. Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής