Eκδήλωση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιδιώκει συνεχώς να δημιουργεί προοπτικές βιώσιμης
ανάπτυξης μέσα από ενέργειες και συνεργασίες που προστατεύουν το κοινό
περιβαλλοντικό αγαθό και δημιουργούν προστιθέμενη οικονομική και κοινωνική αξία.
Η ορθή διαχείριση του νερού αποτελεί ήδη πεδίο δράσης για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία μας θα υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα
που σε πρώτη τουλάχιστον φάση έχει στόχο να κινητοποιήσει θεσμικούς, παραγωγικούς,
κοινωνικούς και ερευνητικούς εταίρους στην περιφέρεια Θεσσαλίας και να τους
εμπλέξει ενεργά στον σχεδιασμό και την προώθηση λύσεων με στόχο τη βιώσιμη
διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιφέρεια. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
του προγράμματος συνεργαζόμαστε με επιστημονική ομάδα της οποίας ηγείται η
Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, κάτοχος της έδρας Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Οικονομική
Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE).
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κίνητρό μας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και την επιλογή της Περιφέρειας
Θεσσαλίας αποτελούν, αφενός τα στοιχεία που δείχνουν ότι το υδατικό διαμέρισμα
Θεσσαλίας είναι σήμερα το πλέον ελλειμματικό στον ελλαδικό χώρο, αφετέρου η
παρουσία μας στην Περιφέρεια όπου μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής
Καλλιέργειας συνεργαζόμαστε με περίπου 800 παραγωγούς που καλλιεργούν κάθε
χρόνο περίπου 35.000 στρέμματα γης με βυνοποιήσιμο κριθάρι το οποίο αξιοποιούμε για
την παράγωγή των προϊόντων μας.
Η ορθή διαχείριση του νερού αποτελεί ήδη πεδίο δράσης για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
η οποία έχει μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 20% την τελευταία δεκαετία και
συνεχίζει να στοχεύει ακόμα υψηλότερα. Για την επίτευξη του στόχου της, επί σειρά ετών
η εταιρεία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση του μηχανολογικού
της εξοπλισμού και τη βελτίωση των διαδικασιών της.

Θεωρούμε, δε, ιδιαίτερα σημαντικό ότι, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που διαμορφώνει
η υγειονομική κρίση, οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη μεσοπρόθεσμη
ανάγκη για βιωσιμότητα μέσα από τη βελτίωση των πρακτικών μας και της σχέσης μας
συνολικά με το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.

Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία μας απευθύνεται σε εμπλεκόμενους φορείς για να
ζητήσει την ενεργή συμμετοχή τους σε ένα Πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί μέσα στο 2021
και μέσω του οποίου θα συν-σχεδιαστούν λύσεις και επιχειρησιακά πλάνα για τη
μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων.
Μέσα από το πρόγραμμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα εμπλακούν σε μια δομημένη
διαδικασία αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης των διαφορετικών
οικονομικών, παραγωγικών και οικονομικών παραμέτρων της επιδιωκόμενης μετάβασης, γνωριμίας με νέες προωθημένες τεχνολογικές εφαρμογές και, τελικά, ανάπτυξης λύσεων
που θα μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν τόσο στην εν λόγω Περιφέρεια αλλά
ενδεχομένως και σε άλλες.

Η επιστημονική ομάδα έχει αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία μέσα από την οποία,
«χαρτογραφούνται» τα ενδιαφερόμενα μέρη, συγκροτούνται ομάδες εργασίας,
πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις και σχεδιάζονται οι λύσεις με τη συμμετοχή
όλων των μερών που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν.

Μεταξύ των εταίρων στους οποίους θα απευθυνθούμε για να υποστηρίξουν και να
συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος
Λαρισαίων, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδατικών Πόρων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, Συνεταιρισμοί Αγροτών και Παραγωγών της περιοχής, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, οι τοπικοί οργανισμοί έγγειων βελτιώσεων, νεοφυείς επιχειρήσεις με
καινοτόμες εφαρμογές για τον αγροδιατροφικό τομέα και συντελεστές του
οικοσυστήματος καινοτομίας.

Με την πεποίθηση ότι οι μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας αλλά και η υποχρέωση μας
στις επόμενες γενιές απαιτούν άμεση, συντονισμένη και συνεργατική δράση, ελπίζουμε
ειλικρινά να μας δοθεί η δυνατότητα να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας έχουμε
αρωγούς σε αυτή τη νέα προσπάθεια.