Εγκύκλιος για το Παράλληλο Μηχανογραφικό _Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

https://app.box.com/s/s1hmpmf7akjwroy67xzzlhzn9ckxbpph   Εγκύκλιος για ΕΠΑ.Λ
Οι Δ/ντές των Λυκείων πρέπει να μεριμνήσουν ώστε:
α) όλοι οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή Μ.Δ. ή/και Π.Μ.Δ.να προσέλθουν για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), κατά το χρονικό διάστημα από 25-6-2021 έως 30-6-2021.
β) να χαρακτηρίσουν τους (ελάχιστους) υποψηφίους που τυχόν ανήκουν σε μία ειδική κατηγορία (βλ. παρ. Ε1), κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σύμφωνα με σχετική αίτηση του υποψηφίου
γ) τέλος, από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής του Μ.Δ. ή/και Π.Μ.Δ., εντός του Ιουλίου, να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τους υποψήφιους και τους τελειόφοιτους που δεν έχουν υποβάλει / οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο (Μ.Δ. ή/και Π.Μ.Δ), μέσα στην προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, που θα οριστεί αργότερα.
Πληροφορίες:  Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και επιλογής σπουδών, τηλ: 2431071673