Ευκαιρία εποχικής απασχόλησης στο Σπηλαίο Θεόπετρας

spilaio Theop

Πλέον, έστω και μια θέση εποχικής απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, είναι κάτι περιζήτητο και έτσι αρκετοί από τους ανέργους συμπολίτες μας αναζητούν την ευκαιρία για να εργαστούν.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για την περίπτωση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος του ΥΠΠΟΑ που εδρεύει στο Δήµο Καλαµαριάς στη Θεσσαλονίκη, η οποία ζητά ένα άτομο ηλικίας 18-65 ετών για την κάλυψη εποχικών αναγκών φύλαξης και καθαριότητας του Σπηλαίου Θεόπετρας Τρικάλων αρµοδιότητας της ΕΠΣΒΕ.

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, Ναυαρίνου 28, 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, υπόψη κας Ελπίδας Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2310410185).

.