Δύο νέες καινοτόμες παρεμβάσεις δράσης – «Ασκληπιός» και Μουσικό χωριό από τον Δήμο Τρικκαίων

 trikala106

Δύο νέες καινοτόμες παρεμβάσεις δράσης για τον Δήμο Τρικκαίων, που αποσκοπούν στην αύξηση των ευκαιριών ανάπτυξης, μέσω του αγροτικού τομέα, της μουσικής παράδοσης, της ιστορίας και της ιατρικής παρακαταθήκης του Ασκληπιού, προωθούνται ήδη από τη δημοτική αρχή.

Οι παρεμβάσεις αυτές συνοδεύονται από τους στόχους για την πορεία που θα ακολουθήσει ο Δήμος Τρικκαίων την επόμενη δεκαετία, με δράσεις αποκλειστικά προσαρμοσμένες στο δίπολο ανάπτυξη – καινοτομία.

Ο γενικότερος και ειδικότερος σχεδιασμός αφορούν την προσέγγιση του Δήμου με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική RIS3 (δηλαδή δράσεις Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης). Αυτή, αναλύθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2015, για την εξειδίκευση των δράσεων που στον νομό Τρικάλων συνίστανται σε βελτίωση και ενίσχυση των κλάδων του «Αγροδιατροφικού Συμπλέγματος» και του «Δημιουργικού Τουρισμού».

Οι δύο καινοτόμες παρεμβάσεις είναι:
– Το σχέδιο « Ασκληπιός»
– Το Μουσικό Χωριό.

Σχέδιο «Ασκληπιός»

Η έμφαση στην ιατρική παρακαταθήκη του Ασκληπιού, αποτελεί για τον Δήμο Τρικκαίων το εργαλείο, με το οποίο μπορούν να εμπλακούν σε αναπτυξιακή προοπτική, και οι τρεις τομείς της οικονομίας . Έτσι, η βασική ιδέα και πρόταση του Δήμου Τρικκαίων που ήδη χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leader+, αφορά σε:
– καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών από την τεράστια ποικιλία που φύεται στον Κόζιακα
– διανομή χωραφιών σε νέους, άνεργους του Δήμου Τρικκαίων, που επιδιώκουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα
– κατασκευή εκθετηρίου και εργαστηρίου πιστοποίησης βοτάνων και φυτών
– δημιουργία υπαίθριων διαδρομών προβολής του αγροτουριστικού πλούτου, με εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Με τον τρόπο αυτό, την τετραπλή αυτή δράση, δίνεται έμφαση στον αγροτικό- εμπορικό – τουριστικό τομέα, ανεβάζοντας ένα ακόμη επίπεδο την έννοια της καινοτομίας, σε συνδυασμό με την ιστορικότητα και την πραγματική οικονομία.

Μουσικό Χωριό

Η «τρικαλινή σχολή» συνθετών, στιχουργών και τραγουδιστών αποτελεί τη μεγαλύτερη, ιστορικότερη και πλουσιότερη στην Ελλάδα. Είναι ο βασικός πυλώνας στήριξης, ανάδειξης και μετεξέλιξης του λαϊκού μας τραγουδιού. Ως άυλο προϊόν, ως στοιχείο της πολιτισμικής μας ετερότητας και ενότητας, ως βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του ελληνικού πολιτισμού, ξεχωρίζει ιδιαιτέρως για τον Δήμο Τρικκαίων. Το Μουσικό Χωριό, επομένως, εξελίσσεται σε πυρήνα ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης, όχι απλώς του Δήμου Τρικκαίων, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Κυρίως επειδή «επενδύει» και στον αγροδιατροφικό τομέα, αφού προωθείται η προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, μοναδικής αξίας και πανελλήνιας εμπορικότητας, με άμεση ωφέλεια για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας.
Μέσα από τις σχεδιασμένες δράσεις, επιτυγχάνεται:
– διατήρηση των στοιχείων για το λαϊκό τραγούδι
– προβολή της κοινωνικής ζωής στη διάρκεια των ετών άνθισης της λαϊκής δημιουργίας
– στέγαση των πολλών και διαφορετικών εκφράσεων της πολιτιστικής ετερότητας των Τρικάλων
– ανάδειξη, αξιοποίηση, προβολή των τοπικών αγροτικών και διατροφικών προϊόντων
– ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
– ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής
– αναπτυξιακή στρατηγική εμπορικής δραστηριοποίησης
– αύξηση της απασχόλησης
– ενίσχυση του πυλώνα της Κοινωνικής Οικονομίας
– δημιουργία κεντρικού πόλου επισκεψιμότητας, με διεθνή ακτινοβολία
Μάλιστα, η υλοποίηση του Μουσικού Χωριού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως ήδη έχει σχεδιαστεί, αποτελεί μια δράση που αποτελεί κυρίαρχη και σημαντική για ολόκληρη τη χώρα. Σε συνδυασμό, δε, με το υπό ολοκλήρωση Μουσείο Τσιτσάνη, δημιουργείται στα Τρίκαλα ένα δίκτυο αξιοποίησης και προβολής του πολιτιστικού προϊόντος που προβάλλει όλη τη χώρα: το λαϊκό τραγούδι.

Δράσεις 4 τομέων

Ταυτοχρόνως, ο Δήμος Τρικκαίων προγραμμάτισε και προωθεί σειρά δράσεων και συγκεκριμένων προτάσεων. Συγκεκριμένα, έχει ήδη χαραχθεί η πολιτική για τέσσερις τομείς:
Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα
1. Παραγωγή ειδών διατροφής με βιολογικούς τρόπους, παραγωγή προβιοτικών ειδών διατροφής, βοταναλογικών παρασκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, μέσω της αξιοποίησης τοπικά παραγόμενων α΄ υλών.
2. Παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση αρωματικών φυτών και βοτάνων που φύονται στην περιοχή, με ιαματικές ιδιότητες.
3. Παραγωγή & εμπορία γενετικού υλικού (γενετικά- σωματικά κύτταρα, σπόροι, ιστοί και όργανα), φυτικών και ζωικών οργανισμών για τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.
4. Ίδρυση διαμετακομιστικού κέντρου προώθησης τοπικών, βιολογικά παραγόμενων προϊόντων, με εξαγωγικό χαρακτήρα.
5. Δημιουργία δικτύων πολύ μικρών επιχειρήσεων, για την παραγωγή, τυποποίηση, διάθεση και εξαγωγή τοπικών προϊόντων με δυναμικά χαρακτηριστικά (π.χ. αλλαντοποιεία: λουκάνικο, αποστακτήρια: τσίπουρο, κ.λπ.).

Περιβάλλον-Ενέργεια
1. Ίδρυση μονάδας αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων (κτηνοτροφικά και αγροτικά), για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
2. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
3. Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών.

Δημιουργικός-Τουρισμός
1. Δημιουργία διαδραστικού θεματικού πάρκου ανάδειξης της μουσικής παράδοσης, με παράλληλα ανάδειξη της τοπικής παραγωγικής ταυτότητας (Μουσικό Χωριό).
2. Μετατροπή του υφιστάμενου ζωολογικού κήπου σε πρότυπο επισκέψιμο κέντρο της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, με τη χρήση ψηφιακών και διαδραστικών μέσων.
3. Δημιουργίας θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, για τη «φιλοξενία» επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και νεοφυών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο δημιουργικό τουρισμό.

Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας & Αποκατάστασης
1. Επιχειρηματικά σχέδια στον τομέα της υγείας για την εξ αποστάσεως έλεγχο ζωτικών λειτουργιών ασθενών, σε κοινωνικά & χωροταξικά απομονωμένους πληθυσμούς.
2. Επιχειρηματικά σχέδια, ανάπτυξης προληπτικών και θεραπευτικών συστημάτων βασιζόμενων στην παραδοσιακή ιατρική, τη διατροφή και τη χρήση βοτανοθεραπευτικών σχημάτων.

 

.