Δράση για την αφήγηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 Ιστορίες μιας Aνάσας και Στοχασμοί για την Προφορική Αφήγηση

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Αφήγησης(ΠΟΦΑ) επενδύοντας στη σημασία και στον ουσιαστικό ρόλο της αφήγησης στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, προχωρούν στην υλοποίηση δράσης με τίτλο Ιστορίες μιας ανάσας και στοχασμοί για την προφορική αφήγηση

Η δράση έχει δυο άξονες: α)την αφήγηση ιστοριών από αγαπημένους/ες αφηγητές/τριεςτηςχώρας μας, β) στοχασμούς και απόψεις αφηγητών για την τέχνη της αφήγησης, αλλά και παρεμβάσεις ειδικών από διαφορετικά πεδία της επιστήμης και της τέχνης. Συγκεκριμένα οι δράσεις θα είναι προβολή σύντομης διάρκειας βίντεο στα οποία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση  καθένας και καθεμία. Τα βίντεο θα προβάλλονται από το link του Εργαστηρίου Λόγου Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και του ΠΟΦΑ.

Επίσης μπορείτε να τα παρακολουθήσετε

https://www.youtube.com/channel/UCJfAKSq5_XUA0X28jCkDnlA/featured

Η κίνηση αυτή έρχεται, σε κάποιον βαθμό, να καλύψει το κενό που αφήνει η ματαίωση του Φεστιβάλ Αφήγησης που θα λάμβανε χώρα τον Ιούνιο του 2020, στη λίμνη Πλαστήρα και στο πλαίσιο συνεργασίας και ίδρυσης της Ακαδημίας Αφήγησης με τον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους φορείς μπορείτε να βρείτε:

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμούhttp://languageculturelab.ece.uth.gr/

Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Αφήγησης(ΠΟΦΑ) http://pofa.uth.gr/index.php/el/

 

Το ΔΣ του ΠΟΦΑ