Δουλειά για 5.300 ανέργους στη Θεσσαλία

agorastos_new

Πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, από τα οποία μπορούν να βρουν δουλειά 5.300 άνεργοι στη Θεσσαλία, αναλαμβάνει η αιρετή Περιφέρεια.

Τις επόμενες ημέρες με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού συγκαλείται ευρεία σύσκεψη στην οποία καλούνται όλοι οι φορείς, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, δηλαδή σωματεία, ιδρύματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (εξαιρούνται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το κράτος, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά τους πρόσωπα).

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα επιχορηγούνται για την απασχόληση των ωφελούμενων που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€ και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.

Η εργασία μετριέται σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα, έως 5 μήνες σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης για την Θεσσαλία είναι 17,4 εκ. ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως, ανά περιφερειακή ενότητα :

Μαγνησίας 4.495.312
Λάρισας 5.578.125
Τρικάλων 3.839.062
Καρδίτσας 3.478.125

(όπως πληροφορεί το Υπουργείο, η κατανομή των κονδυλίων προέκυψε με βάση την απογραφή).

Με βάση τα ποσά ανά ωφελούμενο, προκύπτει ότι δύνανται να απασχοληθούν άτομα 5.300:

Μαγνησία: 1.370

Λάρισα: 1.700

Τρίκαλα: 1.170

Καρδίτσα: 1.060

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στους Δικαιούχους φορείς, μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με κοινωφελείς σκοπούς δράσης) με τους οποίους θα υπογράψουν Μνημόνιο συνεργασίας (συνοπτικό επιχειρησιακό σχέδιο) .

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
-έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση,
-δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές   αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ
-υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
-κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
-δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
-δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενημέρωση όλων των εν δυνάμει Δικαιούχων του προγράμματος αυτού, προκειμένου άμεσα να επεξεργαστούν – συντάξουν το επιχειρησιακό σχέδιό τους και αναλόγως αυτού να συνεργαστούν και συμβληθούν με τον αντίστοιχο δημόσιο φορέα (π.χ. τοπικής εμβέλειας σωματείο κλπ. με τον Δήμο της περιοχής του, περιφερειακής εμβέλειας Επαγγελματική Ένωση με την Περιφέρεια κλπ.). Παράλληλα η Περιφέρεια Θεσσαλίας, επεξεργάζεται τα στοιχεία των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, εξετάζει βάσει των αρμοδιοτήτων της που δύναται να συμμετέχει, προκειμένου να είναι έτοιμη για υποβολή προτάσεων και αυτή ως «συμπράττον φορέας» με εν δυνάμει Δικαιούχους του Προγράμματος αυτού.