Δωρεές υπέρ του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου “ο Άγ. Οικουμένιος”

Υπέρ του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Άγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:

Για την ανέγερση  ενός Δημοτικού Σχολείου  στη Μαδαγασκάρη:

Ο  κ. Ρίζος Κων/νος                              100€

Ο κ. Μπραζιτίκος Νικόλαος                120€

Ο κ. Καραθανάσης Δημήτριος            100€

Ο κ. Χαλιμούρδας Βασίλειος               200€

Ανώνυμοι Δωρητές                                 440€

Για πνευματική Υιοθεσία παιδιών του Δημοτικού Σχολείου στη Μαδαγασκάρη:

Η κ. Παππά Ελένη                                    150€

Ο κ. Μπακάλης Κων/νος                       150€

Ανώνυμοι Δωρητές                                 450€