Δωρεάν jeep αποκτά η e-trikala

e-trikala

Mε εισήγηση του διευθυντή Αν. Μουστακίδη προς το δημοτικό συμβούλιο ζητά από τον δήμο Τρικκαίων να παραχωρήσει δωρεάν αυτοκίνητο τύπου jeep άνευ αριθ..κυκλοφ. , εργαστ. κατασκευής TOYOTA τύπου XA3 και αριθ. πλαισίου TMBC31V70D021903 ήταν ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Φαλώρειας και τώρα του Δήμου Τρικκαίων ,στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α «eTRIKALA».

Σύμφωνα με τις διατάξεις επιτρέπονται δωρεές ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την Απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του , προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για την εκπλήρωση σκοπού , που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.