Δημοτικός προϋπολογισμός μηνός ή έτους ;

anthopoulos 1

*του Δρ. Λεωνίδα Ανθόπουλου

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η αποχωρούσα δημοτική Αρχή δεν διδάχθηκε απολύτως τίποτε από την οικονομική –και όχι μόνο- κρίση που δοκίμασε και δοκιμάζει τις αντοχές του συνόλου των συμπολιτών μας. Κι αυτό καθώς πέραν του αποδειχθέντος μη νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου, αποδεικνύεται επιπλέον, ότι ούτε η απαραίτητη και στοιχειώδης συνέπεια απέναντι στους θεσμούς και τους πολίτες δεν έχει αποκτηθεί. Τούτο προκύπτει από το 2ο κατά σειρά θέμα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 11 Απριλίου, όπου συζητείται η «3η (!!) κατά σειρά» αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου μέσα σε μόλις τέσσερις (4) μήνες του τρέχοντος έτους. Άρα μάλλον η απελθούσα Δημοτική Αρχή διαμορφώνει προϋπολογισμούς οικονομικού μήνα και όχι έτους.

Αν αυτό δεν είναι αποτέλεσμα προχειρότητας και μη σεβασμού των θεσμών, τότε μέρος του περιεχομένου των δαπανών που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό, είναι βέβαιο πως είναι. Ενδεικτικά, καθώς δεν είναι δυνατό να επεξηγηθεί το σύνολο των δαπανών, επισημαίνονται προς γνώση των συμπολιτών μας τα ακόλουθα:
1) Δαπάνη υπ. αριθμ. 13: δαπάνες συμμετοχής στο “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ”CT4EU-Cities for you, Cities for Europe” αξίας €10.000,00, οι οποίες αφορούν σε ταξίδια δημοτικών αρχόντων και σε φιλοξενία αντιπροσώπων τρίτων χωρών στα Τρίκαλα, χωρίς κάποιο προφανές ανταποδοτικό όφελος (πχ. διαφήμιση, μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ.).
2) Δαπάνη υπ. αριθμ 20: χρηματοδοτείται η συντήρηση ενός έργου της πάλαι ποτέ ψηφιακής πόλης των Τρικάλων με τίτλο Xenagos, η ύπαρξη και λειτουργία του οποίου είναι αμφίβολη και ακόμη περισσότερο η συνεισφορά του στους πολίτες. Το δε κόστος συντήρησης (αν είναι ετήσιο) ανέρχεται σε €10.000 και ισοδυναμεί σε ποσοστό 4,24% του έργου (το κόστος προμήθειας του έργου ήταν €235.504,21 μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το εν λόγω έργο ύψους €315.000,00 και είχε ανατεθεί με έκπτωση μόλις €115,79 (!!!)). Το εν λόγω ποσοστό υπερβαίνει το μέσο 3% που εφαρμόζεται σε ανάλογες επενδύσεις έργων πληροφορικής και γεννά ερωτηματικά. Η εν λόγω συντήρηση θα έπρεπε να διευκρινίζεται σε τι αφορά και στο ανταποδοτικό όφελος προς πολίτες ή επισκέπτες.
3) Δαπάνη υπ. αριθμ. 19: πρόκειται για δαπάνες “Υποστήριξης – Παραμετροποίησης Λογισμικού” αξίας €5.000,00 στην εποχή του λογισμικού ανοικτού κώδικα, χωρίς να διευκρινίζονται οι ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν.
4) Προμήθεια υπ. αριθμ. 32: δαπάνες “Προμήθειας θέσεων προγράμματος GEOCALC” που αφορούν σε γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα. Δημιουργείται πλήθος ερωτημάτων αναφορικά με το είδος των διαφορετικών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτει ο Δήμος (καθώς παλιότερα διέθετε και ArcGIS), των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και των απαιτούμενων αδειών χρήσης.

Από τα παραπάνω, εύλογα ο κάθε δημότης διερωτάται γιατί στην εποχή της Διαύγειας και της Ανοικτής Διακυβέρνησης δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια που θα έδινε ξεκάθαρες απαντήσεις αναφορικά με τις ανάγκες των παραπάνω δαπανών, στον προϋπολογισμό ενός ήδη υπερχρεωμένου Δήμου. Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η τρέχουσα οικονομική –και όχι μόνο συγκυρία- να αντιμετωπισθεί από τη Δημοτική Αρχή και τις Δημοτικές Υπηρεσίες με σοβαρότητα και χρηστή διοίκηση, που θα επιτρέπουν στρατηγικές αποφάσεις, καθώς και επιλογή δαπανών με ανταποδοτικά οφέλη για τους δημότες. Τέλος, το σύνολο των υποψηφίων Δημάρχων καλείται να εξετάσει ποιες από τις παραπάνω –και όχι μόνο- δαπάνες θα διατηρήσει, καθώς αυτές θα αποτελέσουν κληρονομιά στην όποια δημοτική Αρχή αναλάβει μετά την προσεχή εκλογική μάχη.

Ο συνδυασμός «Επανεκκίνηση Τώρα» του Δημήτρη Παπαστεργίου, έχει αναγνωρίσει τα ανωτέρω προβλήματα και έχει καταγράψει στο Πρόγραμμά του στοχευμένες πρωτοβουλίες που θα συνεισφέρουν στην απάντηση των εν λόγω ερωτημάτων. Ορισμένες από τις εν λόγω πρωτοβουλίες αφορούν στα ακόλουθα:
α) Χάραξη στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, όπου θα προβλέπονται έργα και ενέργειες με συγκεκριμένη στόχευση και προσδιοριζόμενα οφέλη για τους Δημότες. Σε αυτή θα κληθούν να συνεισφέρουν και να συμφωνήσουν το σύνολο των συμμετεχόντων στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από διαβούλευση και διαφάνεια.
β) Επιλογή και διατήρηση μόνο των βιώσιμων έργων της ψηφιακής πόλης των Τρικάλων, αλλά και πιθανών άλλων οργανισμών του Δήμου, με διερεύνηση συμπράξεων με φορείς, προκειμένου να διατηρηθούν και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του Δήμου.
γ) Καθιέρωση ανοικτών δεδομένων για το σύνολο των δαπανών του Δήμου και υιοθέτηση των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης από το σύνολο των οργανισμών του, με στόχο τη διαφάνεια και τη συνέπεια.

Ο Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Επανεκκίνηση Τώρα» του Δημήτρη Παπαστεργίου

.