Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης στο δήμο Πύλης

dimos_pilis_copy_copyΜπορεί στη χθεσινή συνεδρίαση η απόφαση για την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης να εγκρίθηκε με αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ωστόσο, αυτή συνέρχεται για πρώτη φορά, την επόμενη Πέμπτη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμεσε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην Πύλη,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις τριάντα μία (31) Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στη  μία (1) Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, οπότε θα θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.