Δημοτικά Συμβούλια Tρικάλων: Δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους

Τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας των αιρετών στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων δίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3481.

Τα μέτρα που ορίστηκαν για τις Δημόσιες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια σημαντική αλλαγή εν συγκρίσει με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προστέθηκε μια ολόκληρη νέα παράγραφος, όπου πλέον προβλέπονται συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό συμμετοχής έως 7 ατόμων, αποκλειστικά όμως για πλήρως εμβολιασμένους καθώς και για νοσήσαντες το τελευταίο 6μηνο.

Στην περίπτωση λοιπόν της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων των δήμων νομού Τρικάλων, οι πρόεδροι των ΔΣ, θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες.

Ειδικότερα:

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού