Δήμος Τρικκαίων: Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Μετεώρων Χρήστου Σινάνη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 11ης κατεπείγουσας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 116/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του  πρώην Δημάρχου  Μετεώρων Χρήστου Σινάνη.

 

Στα Τρίκαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 30/5/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράςκαι δια τηλεφώνου συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ: 15346 – 19/5/2021 προσκλήσεως της Προέδρου που έχει επιδοθεί στον καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), παρόντος και του Δημάρχου κου Δημητρίου Κ. Παπαστεργίου.

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 45 μελών συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη (45):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Μπρουζούκη Νικολέττα
 2. Αλεστά Σοφία
 3. Αναστασίου Βάιος
 4. Αναστασίου Χρήστος
 5. Αναστασόπουλος Κίμων
 6. Βασταρούχας Δημήτριος
 7. Ζιώγας Γεώργιος
 8. Καταβούτας Γεώργιος-Κωνσταντίνος
 9. Κοτρώνη-Μπαλοδήμου Γεωργία
 10. Κρανιάς Βασίλειος
 11. Κωτούλας Ιωάννης
 12. Λάππας Μιχαήλ
 13. Λασπάς Αχιλλεύς
 14. Λεβέντη-Καρά Ευθυμία
 15. Λέρας Νικόλαος
 16. Μητσιάδη Βασιλική-Ελένη
 17. Ντιντής Παναγιώτης
 18. Οικονόμου Ιωάννης
 19. Παζαΐτης Δημήτριος
 20. Παναγιώτου Γεώργιος
 21. Παππάς Απόστολος
 22. Πούλιου Ελένη
 23. Ρόμπος Χριστόφορος
 24. Σακκάς Νικόλαος
 25. Σκρέκας Αθανάσιος
 26. Ψύχος Κωνσταντίνος
 27. Κρεμμύδας Κωνσταντίνος
 28. Βαβύλης Στέφανος
 29. Βότσιου – Μακρή Παρασκευή
 30. Γκουγκουστάμος Ζήσης
 31. Ζαϊράκης Δημήτριος
 32. Λουλές Γεώργιος
 33. Παιδή Νατάσα
 34. Σπανός Θεόδωρος
 35. Χαχάμης Θωμάς
 36. Καΐκης Γεώργιος
 37. Γεροκώστας Αθανάσιος
 38. Γκολοβράντζας Δημήτριος
 39. Κελεπούρης Γεώργιος
 40. Τάσιος Βάϊος
 41. Μπετσιμέας Στυλιανός
 42. Μπετσιμέας Ζήσης
 43. Μητσιούλης Γεώργιος
 44. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος
 45. Τσιγάρας Σπήλιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων κα Φωτεινή Καλογρηά.

Η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε διά περιφοράς και διά τηλεφώνουτους δημοτικούς συμβούλους για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος που αφορά στην Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του  του  πρώην Δημάρχου  Μετεώρων Χρήστου Σινάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Μετά από τα παραπάνω η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη εκδόσεως ψηφίσματος για το θάνατο του  πρώην Δημάρχου  Μετεώρων Χρήστου Σινάνη, προκειμένου να αποδοθεί η πρέπουσα και επιβαλλόμενη τιμή στον άνθρωπο που τίμησε με το ήθος του και με το έργο του  το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 1. Το σχέδιο ψηφίσματος όπως διατυπώθηκε από την κα Πρόεδρο.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τη διαδικασία ψήφισης του θέματος, διά περιφοράς και διά τηλεφώνου.

 Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:

 1. Να εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος την βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.
 2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
 3. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή κατά την πρώτη μετά την κηδεία του τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του.
 5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
 6. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  116/2021

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ    
  Ακριβές Απόσπασμα

Τρίκαλα 30/5/2021

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

 
     
  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ