Δήμος Πύλης: Αναβολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων δράσης Λευκών Περιοχών

Σας ενημερώνουμε ότι με την κοινή υπουργική απόφαση αρ. 2690/21-6-2022 (ΦΕΚ 3237/Β’/ 2022) τροποποιήθηκε το Έργο εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (κυα 14177/2021 – ΦΕΚ  2066/Β’).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης,  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της δράσης των Λευκών Περιοχών για το δεύτερο τετράμηνο του έτους 2022 (κύκλος Ιουλίου) αναστέλλεται.

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ