Δήμος Μετεώρων: Λειτουργία ΚΕΠ από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Προς ενημέρωση των πολιτών για την εξυπηρέτηση τους από τα ΚΕΠ του Δήμου μας και σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ της Καλαμπάκας καθώς και των περιφερειακών ΚΕΠ θα έχει ως εξής:

Α. Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΠ

 1. Τα ΚΕΠ στα οποία εργάζονται τρεις (3) ή περισσότεροι υπάλληλοι,συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου, θα λειτουργούν με διευρυμένοωράριο, ήτοι :
 • Από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30 έως 20:00 και με ώρεςεξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 19:30.
 • Σάββατο από 8:00 έως 14:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00έως 13:30.
 1. Τα υπόλοιπα ΚΕΠ θα λειτουργούν με πρωινό ωράριο, δηλαδή από Δευτέρα έως

Παρασκευή από 7:30 έως 15:30 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 7:30 έως15:30.

Β. Εξυπηρέτηση κοινού

 1. Χωρίς ραντεβού: Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για τοσύνολο των διαδικασιών πουδιεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. Ηείσοδος εντός των καταστημάτων ΚΕΠ πραγματοποιείται τηρουμένων των κατάπερίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικέςσυνθήκες εκάστου ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό και με ευθύνη του Προϊσταμένου, θαπρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος καρτέλαόπου θα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται ναεξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος.
 2. Με ραντεβού: Διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού,είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη(rantevou.kep.gov.gr):
 • Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έωςΠαρασκευή από 8:15 έως 19:15
 • Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με πρωϊνό ωράριο, Δευτέρα έωςΠαρασκευήαπό 7:45 έως 14:30
 1. Με τηλεδιάσκεψη: Είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση, μέσωτηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης(MyKEPLive), για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή :
 • Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έωςΠαρασκευή από 8:15 έως 14:30
 • Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με πρωϊνό ωράριο, Δευτέρα έωςΠαρασκευήαπό 7:45 έως 14:30.

Η εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ το Σάββατο θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία χωρίςπροηγούμενο ραντεβού.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού,

Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων

Λύπας Β. Δημήτριος