Δήμος Καλαμπάκας : Κατάθεση δικαιολογητικών από πλημμυροπαθείς

Καλούνται οι δημότες που είχαν υποβάλλει αιτήσεις καταγραφής ζημιών σε κατοικίες και οικοσκευές από τη φυσική καταστροφή της 9ης Σεπτεμβρίου 2016, να προσκομίσουν στο Δήμο και στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ελεγχθούν και  να ακολουθήσει η διαδικασία καταβολής της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.

Πληροφορίες: Ρούστα Αλεξάνδρα,τηλ. 24323 50211