Δίκτυο Πίνδος-πρόταση του προγράμματος ERASMUS+

Στην επιλογή της περιοχής Κεντρικής Πίνδου, ως χώρο πιλοτικής εφαρμογής, για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη των περιθωριοποιημένων αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, προχώρησε ομάδα 7 Πανεπιστήμιων ((Ελλάδα, Γαλλία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Κροατία, Βουλγαρία και Ρουμανία), καταθέτοντας πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+. Στο εν λόγω σχήμα, συμμετέχει και το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ ως συνεργάτης (associatedpartner) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, σε μια συνέχεια της ήδη πετυχημένης συνεργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON2000- Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Τόσο η πρόσφατη έρευνα όσο και η αξιολόγηση των πολιτικών, που εφαρμόσθηκαν μέχρι σήμερα στις περιοχές αυτές, αποδεικνύουν ένα κενό σε ότι αφορά την ανάπτυξη τους και την αναγνώριση τους, ως αυτοτελείς γεω-χωρικές ενότητες. Το παράδειγμα της περιοχής του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ αποτελεί ιδιαίτερο παράδειγμα, ως μια περιοχή που εκτείνεται σε 4 διοικητικές περιφέρειες (Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα) και 6 περιφερειακές ενότητες (Τρικάλων, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας) και αποτέλεσε για την ομάδα των ερευνητών το κεντρικό χώρο εφαρμογής τόσο των προτεινόμενων στρατηγικών ανάπτυξης όσο και το πιλότο για την παραγωγή του πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Εξάλλου, οι περιοχές αυτές στην Ευρώπη αφορούν πλέον του 30% του συνόλου των αγροτικών περιοχών και η πρόσφατη έρευνα αποδεικνύει την σύγκρουση χρήσεων γης που υφίστανται, την απουσία εξειδικευμένων κεντρικά σχεδιαζόμενων πολιτικών διαχείρισης τους αλλά, παράλληλα, και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους μέσα από ένα μίγμα στήριξης πολύ-τομεακών πρωτοβουλιών. Στο πρόγραμμα προτείνεται η διοργάνωση θερινού σχολείου, με τη συμμετοχή 30 φοιτητών και 15 καθηγητών το καλοκαίρι του 2021. Η περιοχή, αναμένεται, να τύχει επιπλέον προβολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στους συμμετέχοντες αυτοδιοικητικούςφορείς,να δοθεί μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε με αλλοδαπούς ακαδημαϊκούς τη θεματική ενότητα του προγράμματος που αφορά την  «Βιώσιμη Ανάπτυξη των Περιθωριοποιημένων Αγροτικών Περιοχών».

Πέραν του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως κεντρικού εταίρου (leader) εταίρου συμμετέχουν οι εξής:

 

  • Ερευνητικό Κέντρο CIHEAM – IAMΜοντπελιέ (Γαλλία)
  • Πανεπιστήμιο Ελσίνκι (Φινλανδία)
  • Ινστιτούτο ΜΑΥΟ- GALWAY (Ιρλανδία)
  • Πανεπιστήμιο NAPOCA (Ρουμανία)
  • Πανεπιστήμιο OSIJEKU (Κροατία)
  • Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας (Βουλγαρία)

 

Ο Πρόεδρος

 

Στεργίου Ανδρέας

Δήμαρχος Αργιθέας