Η διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων για το θέμα του Αναισθησιολόγου

Στο Γ.Ν.Λαμίας εδώ και πάρα πολύ καιρό -χρόνια θα μπορούσε κανείς να πει- ο αριθμός των
Αναισθησιολόγων είναι ανεπαρκής, τόσο για το μέγεθός του όσο και για τον ρόλο του σαν
Νοσοκομείο. Είναι μάλιστα γνωστό ότι, με ευθύνη της ίδιας της Διευθύντριας του
Αναισθησιολογικού Τμήματος, κ.Λεμονιάς Παλιαλέξη, κατά το παρελθόν υπήρξε άρνηση
προκήρυξης νέων θέσεων, καθώς το τότε υφιστάμενο προσωπικό (τέσσερις Αναισθησιολόγοι)
ήταν επαρκές…κατά την άποψή της.

Ο μικρός αριθμός διατηρήθηκε «για ευνόητους λόγους».
Θέσεις Αναισθησιολόγων έχουν υπάρξει εδώ και αρκετό καιρό στο Νοσοκομείο της Λαμίας, οι
κρίσεις όμως δεν ολοκληρώθηκαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η Διοίκηση του
Γ.Ν.Τρικάλων μάλιστα δέχτηκε κριτική για το γεγονός ότι φρόντισε να υπάρχει πρώιμα και
άμεσα επαρκής αριθμός Αναισθησιολόγων με στόχο την κάλυψη των αναγκών του καθώς και
την ανάπτυξή του.
Στη συνεχιζόμενη και παρατεταμένη έλλειψη Αναισθησιολόγου του Γ.Ν.Λαμίας, το
Γ.Ν.Τρικάλων έχει συμβάλλει πλείστες όσες φορές αγόγγυστα και ασφαλώς οι γιατροί του
Αναισθησιολογικού Τμήματος αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα πρέπει οι
Αναισθησιολόγοι του Νοσοκομείου μας «να πληρώνουν» την έλλειψη πρόνοιας και φροντίδας
σε σταθερή βάση και τα προβλήματα που προκύπτουν σε άλλα Νοσοκομεία.

Τελούμε αναμένοντας τις άμεσες και κατεπείγουσες ενέργειες της Διοίκησης της 5ης Υ.ΠΕ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων