Διεξαγωγή Ετήσιας Άσκησης Ετοιμότητας Π.Υ. Καλαμπάκας

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει η Υπηρεσία μας για την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού που υπηρετεί στην περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, θα πραγματοποιήσει την 15/02/2024 και ώρα 11:30 π.μ. την άσκηση ‘’ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2024’’ με σενάριο που θα περιλαμβάνει διάσωση και πυρόσβεση στην Ξενοδοχειακή μονάδα «ΑΜΑΛΙΑ Α.Ξ.Τ.Ε.» στο 15οχλμ Ε.Ο. Καλαμπάκας-Τρικάλων. Στην άσκηση θα λάβουν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ΔΕΗ, ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ.

    Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Π.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ