Διαμαρτυρία της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων

Διαμαρτυρία για την επιλεκτική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περι αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

     To Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την επιλεκτική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις πρόσφατες με τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια η πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών Δ.Σ των Ε.Λ.Μ.Ε που ζητούσαν απόσπαση από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε να μην ικανοποιηθούν κατα παράβαση της κείμενης νομοθεσίας Ν. 1264/1982 άρθρο 16 παράγραφος 1, άρθρο 17 παράγραφος 1 και άρθρο 18 ΚΑΙ Ν. 3528/2007 αρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση παρέμβαση της Ο.Λ.Μ.Ε προς το ΥΠΑΙΔ για την άρση της πρωτοφανούς αυτής αδικίας που συνιστά ευθεία και κατάφωρη παραβίαση της συνδικαλιστικής νομοθεσίας που θεσμοθετήθηκε ύστερα από πολύχρονους αγώνες του εργατικού κινήματος.

                                              Για την Ε.Λ.Μ.Ε.Τ

          Ο πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

   Πασχάλης Νικόλαος                                                                  Θεοχάρης Δημήτριος