Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές των Τρικάλων Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής

ΤΕΤΑΡΤΗ11-08-2021

  1. Από ώρα 07:30-08:00 στα Τρίκαλα: Καρυές, Αμπελάκια έως γέφυρα Καραβόπουρου, Αγία Μονή, Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Πυργετός, Πύργος, Γαρδικάκι, Κηπάκι και περιφερειακά των περιοχών αυτών.

      ΠΕΜΠΤΗ12-08-2021

  1. Από ώρα 08:00-12:00στα χωριά: Λιλή, Δροσοπηγή, Αμμουδιά, οικ. Μεσιακά καθώς και τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες και βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-08-2021

  1. Από ώρα 08:00-12:00 στα χωριά: Ρίζωμα και Πλάτανος καθώς και τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες και βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.