Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Έξυπνοι υπάλληλοι για έξυπνες πόλεις»

ΤουΤμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου SmartDevOps

Την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, από τις 9:30 έως τις 13:15 CET, η κοινοπραξία του έργου DevOpsCompetences for Smart Cities (https://SmartDevOps.eu) της οποίας συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό συνέδριο του έργου με τίτλο «Έξυπνοι υπάλληλοι για έξυπνες πόλεις». Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τους τρόπους γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ σημερινών και μελλοντικών απαιτήσεων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού των ΟΤΑ.

Η εγγραφή γίνεται στη σελίδα

Registrations: https://bit.ly/SEfSC_conference_reg

Οι έξυπνες πόλεις είναι πολύπλοκα οικοσυστήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών για να βοηθήσουν τους πολίτες και τους οργανισμούς τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αστικοποίησης, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας. Για τη δημιουργία τους απαιτείται ένας μακροχρόνιος και επίπονος μετασχηματισμός που δεν πρέπει να θεωρείται κυρίως ως τεχνική πρόκληση, αλλά ως μία κίνηση για τη δημιουργία οικοσυστημάτων με επίκεντρο τους πολίτες, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητα ζωής και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ένα υψηλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί κλειδί για την πραγματοποίηση των έξυπνων πόλεων. Παρόλο που επενδύονται δισεκατομμύρια ευρώ στην τεχνολογική ή αστική ανάπτυξη, δεν έχει γίνει επαρκής προσπάθεια για την κατάρτιση του απαραίτητου εργατικού δυναμικού με τις δεξιότητες που απαιτούνται στα οικοσυστήματα των έξυπνων πόλεων.

Το έργο Smart DevOps στοχεύει να κλείσει το χάσμα μεταξύ των σημερινών και μελλοντικών απαιτήσεων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού των δήμων, δίνοντας έμφαση στην εκμετάλλευση αναδυόμενων παραδειγμάτων απασχόλησης όπως τη προσέγγιση DevOps. Το βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι επιτρέπει την καινοτομία και την ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τους πολίτες. Αυτή ήταν η αρχή και επίσης το σημείο εκκίνησης του έργου DevOpscompetences for Smart Cities.

Στο συνέδριο, θα παρουσιάσουμε παραδοτέα του έργου, αποτελέσματα πιλοτικών δραστηριοτήτων και θα συζητήσουμε για το μέλλον στις ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πεδίο των έξυπνων πόλεων. Συγκεκριμένα, θα ακούσετε και θα μπορείτε να συζητήσετε για:

Βασικές εγκάρσιες και ειδικές ικανότητες για επαγγελματίες των έξυπνων πόλεων:

 • 3 νέα αναδυόμενα επαγγέλματα για έξυπνες πόλεις (Σχεδιαστής έξυπνων πόλεων, Διαχειριστής τμήματος πληροφορικής έξυπνων πόλεων, υπάλληλος πληροφορικής έξυπνων πόλεων)
 • Επαγγελματικά Προγράμματα Σπουδών για τα τρία προφίλ εργασίας που προσφέρθηκαν μέσω στις Ανοικτού Διαδικτυακού Μαζικού Μαθήματος και Μαθημάτων Εξειδίκευσης (MOOC)
 • Αποτελέσματα πιλοτικής εκπαίδευσης που παρακολούθησαν εκατοντάδες εκπαιδευόμενοι
 • Σώμα γνώσης έξυπνων πόλεων, τι θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε επαγγελματίας
 • Μια αναπτυσσόμενη κοινότητα εμπλεκόμενων φορέων στις έξυπνες πόλεις (ειδικοί πληροφορικής και τεχνολογίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι)

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου, εκπροσώπους ΟΤΑ, στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες έξυπνων πόλεων
 • Εκπροσώπους δήμων και πόλεων
 • Ειδικούς πληροφορικής
 • Παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις
 • Άτομα που διαμορφώνουν πολιτικές
 • Σύμβουλοι έξυπνων πόλεων
 • Ερευνητές έξυπνων πόλεων

Πρόγραμμα συνεδρίου – (Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι σε CentralEuropeanTime).

09:30 – 09:40     Καλωσόρισμα και εισαγωγήPeterPalvoglyi, CEO της ALL DIGITAL

 

09:40 – 10:00     Κεντρική ομιλία: Προκλήσεις επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε έξυπνες πόλεις – Πώς επηρεάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων τις καριέρες και τι πρέπει να γίνει για ένα βιώσιμο οικοσύστημα καριερών στις έξυπνες πόλεις;

Δρ Judith Hilde Semeijn, Καθηγήτρια, Open University of the Netherlands

 

10:00 – 10:20     Αναδυόμενοι ρόλοι εργασίας και δεξιότητες για έξυπνες πόλεις – Τα ευρήματα του έργου SmartDevOps

 

Δρ Hans Rüdiger Kaufmann, Καθηγητής, The University of Applied Management Studies Manheim

 

10:20 – 10:40     Σχεδιασμός και προσφορά των προγραμμάτων σπουδών Smart DevOps

 

Δρ Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

10:40 – 10:55     Συζήτηση

 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εισαγωγή νέων προφίλ στους δήμους και τις διοικήσεις έξυπνων πόλεων

 

10:55 – 11:10     Διάλειμμα

 

11:10 – 11:25     Πιλοτική προσφορά των προγραμμάτων σπουδών Smart DevOps – Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) Smart DevOps

 

Δρ Αγγελική Κοκκινάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – EDEX

 

11:25 – 11:40     Πιλοτική προσφορά των προγραμμάτων σπουδών Smart DevOps – Μαθήματα εξειδίκευσης και μάθηση με βάση την εργασία

 

Βασίλης Κυριατζής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

11:40 – 11:55     Συζήτηση

 

Συζήτηση με συμμετέχοντες στο MOOC και στα μαθήματα εξειδίκευσης

 

11:55 – 12:25     Σώμα γνώσης έξυπνων πόλεων

 

Δρ Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Δρ Αγγελική Κοκκινάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – EDEX

 

12:25 – 12:45     Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα αποτελέσματα του έργου

 

12:45 – 13:10     Συζήτηση

 

Ποιο είναι το μέλλον των έξυπνων πόλεων και πώς να προετοιμαστούμε για αυτό;

 

13:10 – 13:15     Κλείσιμο συνεδρίου

 

Δρ Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας