Διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05/07/2021  (11:00-13:00)

«Ανοιχτές Διαδικτυακές Θύρες» Σχολή Γεωπονίας Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής