ΔΕΥΑΤ: Ανακοίνωση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων στις 19-20/06

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του εν θέματι έργου της ΔΕΥΑΤ με τίτλο «Εφαρμογή Ζωνοποίησης και Αντικατάστασης Παλαιών Αγωγών Δικτύου Πόλεως Τρικάλων» με Ανάδοχο την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε., σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να εφαρμοστεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, την Δευτέρα 19/06/2023 και την Τρίτη 20/06/2023 και κατά τις ώρες 07:30 έως 15:00 των ημερών αυτών, στα κάτωθι τμήματα των οδών της πόλης των Τρικάλων και ειδικότερα:

  1. Στην οδό Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Συγγρού και Β. Ουγκώ.
  2. Στην οδό Πλάτωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Συγγρού και Ασκληπιού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων τα οποία κινούνται επί της οδού Ασκληπιού, με κατεύθυνση από Συγγρού προς Γαριβάλδη θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, ενώ η κυκλοφορία των λεωφορείων και των λοιπών βαρέων οχημάτων, τα οποία κινούνται επί της ανωτέρω οδού θα διεξάγεται-εκτρέπεται επί της οδού Συγγρού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

*ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ: 106Ζ/2023 Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ