Δεσμεύτηκαν τα χρήματα για την κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στη Σωτήρα

ergatikes_copy

 

 

 

Tην ψήφιση δέσμευσης ποσού 57.494 για το έργο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του οικισμού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) «Τρίκαλα VI» (Σωτήρας) με το υπάρχοςν δίκτυο» θα συζητήσει κατά την συνεδριάσει η  Οικονομική Επιτροπή στις 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων και στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 1. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης ποσού 442,80€ για την εργασία συντήρηση λέβητα στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου της Δ.Ε. Παληοκάστρου.
 2. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης ποσού 56,85€ με ΦΠΑ για την πληρωμή ετήσιου μισθώματος γραμματοθυρίδας του Δήμου στα ΕΛΤΑ Τρικάλων.
 3. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης ποσού 7.696,85€ με ΦΠΑ για προμήθεια μικροϋλικών κάλυψης αναγκών των συνεργείων του Δήμου.
 4. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης ποσού 12.153,45€ και 45.341,16€ για την πληρωμή 1ου και 2ου λογαριασμού αντίστοιχα του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του οικισμού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) «Τρίκαλα VI» (Σωτήρας) με το υπάρχοςν δίκτυο»
 5. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης ποσού 31.249,36€ για την πληρωμή 5ου λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων».
 6. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000€ για την πληρωμή υπολοίπου από διαγωνισμό γραφικής ύλης έτους 2011
 7. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης ποσού 15.000€ για την πληρωμή αποζημίωσης υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησής του από το ΙΚΑ
 8. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης που αφορά συμψηφιστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας
 9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000€ στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Βαβίτσα Ιωάννη για την πληρωμή δαπανών γενικής φύσεως-ΣΟΕ-Εθνικό κτηματολόγιο για τον Δήμο Τρικκαίων
 10. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200€ στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Ευστρατιάδη Γεώργιο για την προμήθεια ξύλινων προκατασκευών
 11. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της αρίθ. 100/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων
 12. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της αρίθ. 101/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων
 13. Έγκριση του περιεχομένου της από 02/02/2012 εξώδικης απάντησης επί της από 13-09-2011 εξώδικης δήλωσης, πρόσκλησης.
 14. Έγκριση αποστολής εξώδικης όχλησης του Δήμου Τρικκαίων προς τον Ο.Ε.Κ.

Λήψη απόφασης επί της ασκηθείσας από 25-10-2011 ανακοπής του Δήμου Τρικκαίων κατά του Φωτίου Νικητάκη και επί της από 01-03-2011 αίτησης ανακοπής του Δήμου Τρικκαίων κατά του ιδίου