Δεν υπάρχουν πιστώσεις για αρδευτικά δίκτυα

pateras2_copy

 

 

Δεν υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε έγγραφο του πολιτευτή του ΛΑ.Ο.Σ. στα Τρίκαλα κ. Κώστα Πατέρα , σχετικά με την βελτίωση και εκσυγχρονισμό συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα αγροκτήματα Κάτω Ελάτης,Γοργογυρίου, Φήκης , Ελευθεροχωρίου, Λιλής .  Ο κ. Υπουργός αναφέρει τα εξής :

Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής  βαρύνεται από ένα εξαιρετικά περιορισμένο σχήμα (υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ κοινοτικού πλαισίου Στήριξης και μεγάλος αριθμός προσκλήσεων ) που περιορίζουν σημαντικά τους διαθέσιμους προς δέσμευση πόρους.

Συγκεκριμένα το σύνολο των υποχρεώσεων του μέτρου των Εγγειοβελτιωτικών έργων και δράσεων (μέτρο 125Α)που περιλαμβάνονται ανειλημμένες υποχρεώσεις και έργα γέφυρες  της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εντάξεις για την Δ προγραμματική περίοδο ξεπερνούν σε ύψος το 1,4 δις ευρώ ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις ανέρχονται μόλις στα 473 εκατ. ευρώ.

Ετσι στην παρούσα  φάση δίνεται προτεραιότητα ολοκλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων καθώς και των έργων αυτών που  παρουσιάζουν μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος και άμεσες επιπτώσεις στην Αγροτική ανάπτυξη της Χώρας.

 

.