Δεν απέστειλε τα οικονομικά στοιχεία το Θεραπευτήριο Τρικάλων

uerapetirio

Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων συγκαταλέγεται μεταξύ των φορέων που εμφανίζονται ότι δεν απέστειλαν τα οικονομικά τους στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών.
Εκατοντάδες φορείς του δημοσίου ( νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) δεν απέστειλαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα οικονομικά τους στοιχεία για το μήνα Φεβρουάριο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με διακοπή της επιχορήγησης που λαμβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Στη λίστα που έδωσε προχθές το απόγευμα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών συγκαταλέγεται και το Θεραπευτήριο μεταξύ των φορέων που δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία τους για το μήνα Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο διοικητής του Θεραπευτηρίου κ. Δημήτρης Κοτσιαρίδης με τον οποίο επικοινώνησε Η ΕΡΕΥΝΑ, το διαψεύδει τονίζοντας ότι είναι εκ παραδρομής. Ο ίδιος, δίνει και μία πρώτη ερμηνεία για το συγκεκριμένο γεγονός. Αποδίδει τη συμμετοχή του Θεραπευτηρίου στη συγκεκριμένη λίστα στο γεγονός ότι οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Θεραπευτηρίου είναι μηδενικές. Επομένως, δεν εμφανίζει έλλειμμα, γεγονός που μπορεί να εκλήφθηκε από το γενικό λογιστήριο ως ελλιπή παρουσίαση στοιχείων. Ο κ. Κοτσιαρίδης, όμως, υπογραμμίζει ότι το Θεραπευτήριο όντως δεν παρουσιάζει έλλειμμα μιας και οργανωτικά, αλλά και οικονομικά προσπαθεί και φροντίζει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του εντός 30 ημερών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, αν οι εν λόγω φορείς δεν καταβάλλουν τα στοιχεία τους έως τις 12 Απριλίου θα δεσμευθεί το 50% της επιχορήγησής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταβάλουν τη μισθοδοσία στους εργαζόμενους.
Στην ίδια απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου προβλέπονται ακόμη κυρώσεις στον Πρόεδρο ή Γενικό Διευθυντή των φορέων αυτών (πρόστιμο επί του μισθού ή αποζημίωσής του) εάν εντός 15 ημερών από τη λήψη της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν ενημερώσει εγγράφως για τους λόγους της μη αποστολής). Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο στον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή, ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.
Στην απόφαση τονίζεται ξεκάθαρα πως «φορείς που δεν θα έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

Eρευνα