ΔΔΕ Τρικάλων : Οι υγειονομικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ

«Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2018-19»

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας στις 14-5-2018,  η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 19  Ιουνίου 2018  μέχρι και την Παρασκευή 29  Ιουνίου 2018.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2017-2018), οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους από τις 16 ως τις 30 Μαρτίου 2018 για συμμετοχή στις Πρακτικές Δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις Πρακτικές Δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις Δοκιμασίες αυτές (Αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση   ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

1) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

2) Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού και σχετική γνωμάτευση.

3) Καρδιογράφημα, με γνωμάτευση του ιατρού

4) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

5) Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

6) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

 • Διεύθυνση Α’ Αθήνας
 • Διεύθυνση Β’ Αθήνας
 • Διεύθυνση Γ’ Αθήνας
 • Διεύθυνση Δ’ Αθήνας
 • Διεύθυνση Πειραιά
 • Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής
 • Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα)
 • Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη)
 • Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη)
 • Διεύθυνση Ηρακλείου
 • Διεύθυνση Ιωαννίνων
 • Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 • Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Διεύθυνση Καβάλας
 • Διεύθυνση Κοζάνης
 • Διεύθυνση Λάρισας
 • Διεύθυνση Τρικάλων

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η Εξέταση του Υποψηφίου σε περισσότερες από μία Επιτροπές.

Οι Πρακτικές Δοκιμασίες (Αγωνίσματα) στις οποίες μπορούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

Αγωνίσματα Αγοριών:

Σφαιροβολία-Άλμα σε μήκος- Δρόμος 400μ. – Κολύμβηση(50μ.ελεύθερο)

Αγωνίσματα Κοριτσιών :

Σφαιροβολία-Άλμα σε μήκος- Δρόμος200μ. – Κολύμβηση(50μ.ελεύθερο)

Οι υποψήφιοι δηλώνουν κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους τα τρία από τα

τέσσερα αγωνίσματα που επιθυμούν να εξεταστούν. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, θα πρέπει  και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν υπάρχει Κολυμβητήριο των 50μ. 

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των Αγωνισμάτων και το Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε Επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 20 και 21 Ιουνίου και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 22  μέχρι και 29 Ιουνίου 2018, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης.

              ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος  πίνακας σύμφωνα με τον οποίο θα προσέρχονται οι υποψήφιοι στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ 19-06-2018 7:00πμ -11:00πμ ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Α έως και Ζ

 

400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Η έως και Κ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-06-2018 7:00πμ -11:00πμ ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Η έως και Κ

 

400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ζ

 

ΠΕΜΠΤΗ 21-06-2018 7:00πμ -11:00πμ ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Λ έως και Ο

 

400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και Ρ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-06-2018 7:00πμ -11:00πμ ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Π έως και Ρ

 

400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ο

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-06-2018 ΑΡΓΙΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-06-2018 ΑΡΓΙΑ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 25-06-2018 7:00πμ -11:00πμ ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Σ έως και Τ

 

400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Υ έως και Ω

 

ΤΡΙΤΗ 26-06-2018 7:00πμ -11:00πμ ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Υ έως και Ω

 

400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Σ έως και Τ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-06-2018 10:00πμ -12:00μ Αγόρια – Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).

 

ΠΕΜΠΤΗ 28-06-2018 10:00πμ -12:00μ Αγόρια – Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-06-2018 10:00πμ -12:00μ Αγόρια – Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την υγειονομική τους εξέταση και πρακτική δοκιμασία στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για την αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αν, ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα), αυτοί μπορούν να προσέρχονται ύστερα από επικοινωνία με τoν Πρόεδρο της Επιτροπής μια άλλη ημέρα.

Τηλ. Επικοινωνίας : 24310-46467

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ