ΔΔΕ Τρικάλων: Με φυσική παρουσία η επιβεβαίωση της αίτησης-δήλωσης

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ έτους 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει Αίτηση –
Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020, οφείλουν να προοσέλθουν στο σχολείο υποβολής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων.

Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου.
Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν προβεί στην παραπάνω επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσής του,
τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται στη σχολική μονάδα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού.