Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα

P1014582 1

«Μόνο ό,τι δέχτηκες με τη ψυχή σου αυτό μόνο μαθαίνεις
και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και στο χαρακτήρα σου» Dewey

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα: «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα» που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και διήρκεσε από 31/10/2015 μέχρι 2/11/2015. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο «Acropolis Hill» όπου σε τρεις αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες διεξήχθησαν τα βιωματικά σεμινάρια διάρκειας 24 ωρών.
Στόχος του Σεμιναρίου: η βιωματική και θεωρητική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας στις ρομαντικές/ερωτικές σχέσεις των εφήβων παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση και αξιολόγηση βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων σε σχολικό πλαίσιο ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, διαχείρισης και κατάλληλης παραπομπής τυχόν περιστατικών κακοποίησης παιδιών και εφήβων.
• Βιωματικό μέρος (συμμετοχή σε προσοµοιωµένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης µε τη χρήση βιωµατικών ασκήσεων).
• Πρακτικό μέρος (ενημέρωση για τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος ευαισθητοποίησης εφήβων).
• Θεωρητικό μέρος (ενημέρωση για θέµατα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και Κακοποίησης-Παραµέλησης των παιδιών, για το ισχύον νοµικό πλαίσιο, για τις διαθέσιµες υποστηρικτικές υπηρεσίες για θύµατα κακοποίησης κ.ά.)

Από τους/τις εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν, 15 – 20 θα υλοποιήσουν κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εφήβων μαθητών/-ριών στις τάξεις «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα», υπό το συντονισμό και τη στήριξη του Ε.Δ.κ.Β. κατά το σχολικό έτος 2015-16.
Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες θα δοθεί σε εφήβους/-ες η δυνατότητα α) να διερευνήσουν και να αναθεωρήσουν –μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον- τα στερεότυπα φύλου που έχουν «κληρονομήσει» και β) να διερευνήσουν την επίδραση που έχουν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και οι κοινωνικά κατασκευασμένοι ρόλοι των δύο φύλων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών. Επιπλέον, θα δοθούν τα κατάλληλα εφόδια με τα οποία οι έφηβοι/-ες θα μπορούν να αναγνωρίζουν –σε πρωταρχικό στάδιο- τα μη υγιή ή ακόμη και βίαια χαρακτηριστικά μιας σχέσης αλλά και ενδυνάμωση έτσι ώστε να δημιουργούν υγιείς σχέσεις.

Ως εκ τούτου, απώτερος στόχος των εργαστηρίων είναι έφηβοι/-ες με λιγότερη ανοχή στη ΒΕΣ, περισσότερες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, που είναι εφοδιασμένοι/-ες με «δεξιότητες προστασίας» από την βία στις ρομαντικές και ερωτικές σχέσεις και άλλες μορφές έμφυλης βίας, τόσο όσον αφορά τον εαυτό τους όσο και άτομα του περιβάλλοντός τους. Μακροπρόθεσμος στόχος της παρέμβασης είναι οι σχέσεις των εφήβων να είναι υγιείς και να χαρακτηρίζονται από ισοτιµία και αλληλοσεβασµό, καθώς σε μια τέτοια σχέση είναι αδύνατον να εμφανιστεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας.

Υποχρεώσεις και Απολαβές των εκπαιδευτικών που θα υλοποιήσουν Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα»
• Προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος ευαισθητοποίησης μαθητών/-ριών κατά το σχολικό έτος 2015-16 (ελάχιστη διάρκεια: 13 διδακτικές ώρες)
• Συμμετοχή των μαθητών/-ριών στην Εθνική Καμπάνια ευαισθητοποίησης εφήβων με υλικά και μηνύματα που θα δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος
• Αναφορά βασικών πληροφοριών για την πορεία της υλοποίησης (σε ηλεκτρονικές φόρμες)
• Συμμετοχή στο Εθνικό Συνέδριο μαζί με δύο παιδιά που θα εκπροσωπήσουν την τάξη/ομάδα τους (τα έξοδα για τις αντιπροσωπίες εκτός Αττικής θα καλυφθούν από το Ε.Δ.κ.Β.)
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.antiviolence-net.eu/

Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» [Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence – II (GEAR against IPV – II)] με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος GEAR against IPV που υλοποιήθηκε στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία (2009 – 2011) όπου επιμορφώθηκαν 47 εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι/-ες Αγωγής Υγείας και υλοποιήθηκαν προγράμματα ευαισθητοποίησης σε 252 μαθητές/-ριες από 13 Γυμνάσια και Λύκεια σε διάφορες περιοχές, και συγκεκριμένα στους Νομούς Αττικής, Αχαΐας, Κυκλάδων, Λάρισας και Σερρών. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (υπ. αριθμόν 92317/Γ7/08-09-2010 έγκριση του Τμήματος Β΄, Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Σ.E.Π.E.Δ.).

Αποστόλου Μαριάννα, MSc
Καθηγήτρια Γαλλικών του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων