Χωρίς λόγια…

334 525

Όταν o Βλαχογιάννης προσπαθούσε να φτάσει τον Σαμαρά και ο Ταμήλος τον κάρφωνε περίεργα!!!!!

.