Χωρίς φάρμακα μένουν ΙΚΑ και στρατιωτικά νοσοκομεία

farmaka

 

 

 

Εντονος είναι ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς φάρμακα το ΙΚΑ και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, καθώς τα χρέη τους προς τη φαρμακοβιομηχανία υπερβαίνουν το ποσό των 440 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προειδοποιούν πως αν δεν διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα, κινδυνεύει η ομαλή τροφοδοσία του ΙΚΑ και των στρατιωτικών νοσοκομείων σε φάρμακα.

Οπως καταγγέλουν, το ΙΚΑ έχει κηρύξει άτυπα στάση πληρωμών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ΣΦΕΕ τα συσσωρευμένα χρέη του ΙΚΑ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι 343,5 εκατ. ευρώ. Το 2011 το Ίδρυμα αγόρασε φάρμακα αξίας 313 εκατ. ευρώ. «Με άλλα λόγια, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν έχουν εισπράξει οφειλόμενα ποσά που αντιστοιχούν σε χρονική περίοδο άνω του ενός έτους», σημειώνουν. Το 2010, το ΙΚΑ αγόρασε φάρμακα αξίας 276 εκατ. ευρώ από τα οποία παραμένει ανεξόφλητο το 16,8%.

Τα δε χρέη των στρατιωτικών νοσοκομείων υπερβαίνουν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ. «Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι ετήσιες αγορές φαρμάκων των στρατιωτικών νοσοκομείων είναι περίπου 40 εκατ., συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν να εισπράξουν πάνω από δύο χρόνια», τονίζουν.
Το 2011 τα στρατιωτικά νοσοκομεία εξόφλησαν μόλις το 15% των αγορών φαρμάκων. Ειδικότερα, 31 Δεκεμβρίου 2011 οι οφειλές των στρατιωτικών νοσοκομείων ήταν 59 εκατ. ευρώ, για τιμολόγια που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Απ’ αυτά, 26,53 εκατ. ευρώ αφορούν τιμολόγια του 2010 και 32,54 εκατ. τιμολόγια του 2011. Επίσης, υπάρχουν χρέη ύψους 52,5 εκατ. ευρώ που αφορούν τιμολόγια που εκδόθηκαν πριν το 2010.

ΠΗΓΗ: tovima.gr
.